PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Psychologia Klienta

Termin:

15 listopada 2017 (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA)– Warszawa

Trener: Paweł Wojciechowski

Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologii zakupów, oraz rozumienia przyzwyczajeń osób w zakresie komunikowania się, relacji i wartości społecznych. To co decyduje o efekcie handlowym jest najczęściej niewidoczne i nieujawniane przez klientów. Możesz doświadczyć tego podczas szkolenia.

Obserwując działanie wielkich marek, jak Apple, IKEA, Amazon, można zadać pytanie; jaka jest wspólna cecha prowadzonej przez liderów działalności. Każdy z tych biznesów dostarcza unikalnych wartości klientom, nie tylko na poziomie strategii marketingu, ale również realnie w obsłudze i sprzedaży. Co to za wartość – o tym na szkoleniu.

 

 

 Cele szkolenia:

Biorąc udział w szkoleniu „Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta” zwiększysz swoje kompetencje w zakresie:

 • stosowania pozytywnej komunikacji i nieoceniającego stylu komunikowania się,
 • rozpoznawania motywacji zakupowej klienta,
 • stosowania języka korzyści i perswazji handlowej,
 • strategii partnerskiej sprzedaży wzmacniającej długofalowe relacje,
 • sposobów dotarcia do klienta i rozmowy bezpośredniej,
 • przełamywania barier w pierwszym kontakcie z klientem,
 • budowania trwałych więzi z klientem,
 • rozpoznawania i rozumienia osobowości klienta,
 • rozpoznawania swojego antagonisty komunikacyjnego,
 • stosowania argumentacji handlowej dostosowanej do stylu komunikacji klienta,
 • rozpoznawania i rozumienia własnych reakcji związanych z negocjowaniem,
 • radzenia sobie z siłą negocjacyjną klienta,
 • radzenia sobie z klientem o odmiennym charakterze i poglądach,
 • radzenia sobie z obiekcjami klienta i krytyką,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

 

 

Program szkolenia:

 

1. FILARY PARTNERSKIEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

 • Ocena, Doradzanie, Generalizacja i inne bariery w komunikacji
 • Oceniający styl komunikowania się. Interpretowanie a fakty
 • Aktywne słuchanie
 • Flow wg. M. Cikszentmihalyi i jego automotywacyjny aspekt
 • Filary komunikacji asertywnej
 • Podmiotowość i przedmiotowość w relacji z klientem czyli jak rozmawiać po partnersku z trudnym partnerem

2. MOTYWACJA KLIENTA

 • Co motywuje ludzi do zakupu?
 • Jak najłatwiej demotywować klienta?
 • Strategia „wzbogacania życia klienta” w sprzedaży – studium przypadku Ikea i Apple

3. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W SPRZEDAŻY

 • Umawianie się na spotkania
 • Pokonywanie oporu recepcji przez telefon
 • Nieprzewidziane sytuacje podczas spotkań
 • Umiejętność nawiązywania relacji podczas spotkań
 • Psychologiczne podstawy wywierania pozytywnego wrażenia
 • Naturalność a sztuczność zachowania i reakcje klientów
 • Efekty wychodzenia z dialogu i kontrolowania siebie i innych
 • Twoja autoprezentacja podczas spotkań – informacja zwrotna

4. POZYTYWNA PERSWAZJA I JĘZYK KORZYŚCI

 • Modele perswazji wzmacniające relacje: reguła wzajemności i reaktancja
 • Język korzyści handlowych
 • Modele perswazji osłabiające relacje z klientem – język straty

5. ROZUMIENIE I ROZPOZNAWANIE OSOBOWOŚCI KLIENTA

 • Model typów komunikacyjnych C. G. Junga
 • Twój antagonista w komunikacji
 • Dobór argumentacji do typu komunikacji klienta
 • Co motywuje do zakupu i działania poszczególne typy
 • Czego unikać w komunikacji z poszczególnymi typami
 • Dostrzeganie różnic osobowości. Akceptowanie inności

6. TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Twoje najtrudniejsze sytuacje w sprzedaży
 • Trudne postawy klientów – studium przypadku
 • Diagnozowanie własnych zachowań i emocji w relacji z klientem
 • Twój styl sprzedaży – informacja zwrotna

7. SPOSOBY NA KRYTYKĘ I OBIEKCJE KLIENTA

 • Cel krytyki i obiekcji
 • Twoje emocje podczas krytyki
 • Narzędzia komunikacyjne sprzyjające budowaniu dobrego klimatu
 • Obrona przed atakiem i ujawnianie intencji drugiej strony
 • Klaryfikacja komunikatów niejasnych
 • Przekształcanie obiekcji na pozytywy

 

CENA: 390zł netto

Cena zawiera:
Szkolenie jednodniowe
Uczestnictwo w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe – Podręcznik,
Materiały piśmiennicze,
Obiady w trakcie szkolenia,
Przerwy kawowe,
Certyfikat ukończenia szkolenia.

Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.

Print Friendly, PDF & Email
Share