PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. PSYCHOLOGIA KLIENTA

Dostępne terminy:

 • 24 października 2018r.

Miejsce: Warszawa.

Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologii zakupów, oraz rozumienia przyzwyczajeń osób w zakresie komunikowania się, relacji i wartości społecznych. To co decyduje o efekcie handlowym jest najczęściej niewidoczne i nieujawniane przez klientów. Możesz doświadczyć tego podczas szkolenia „Psychologia sprzedaży. Psychologia klienta„.

Obserwując działanie wielkich marek, jak Apple, IKEA, Amazon, można zadać pytanie; jaka jest wspólna cecha prowadzonej przez liderów działalności. Każdy z tych biznesów dostarcza unikalnych wartości klientom, nie tylko na poziomie strategii marketingu, ale również realnie w obsłudze i sprzedaży. Co to za wartość – o tym na szkoleniu.

Cele szkolenia „Psychologia sprzedaży. Psychologia klienta”:

Biorąc udział w szkoleniu zwiększysz swoje kompetencje w zakresie:

 • stosowania pozytywnej komunikacji i nieoceniającego stylu komunikowania się,
 • rozpoznawania motywacji zakupowej klienta,
 • stosowania języka korzyści i perswazji handlowej,
 • strategii partnerskiej sprzedaży wzmacniającej długofalowe relacje,
 • sposobów dotarcia do klienta i rozmowy bezpośredniej,
 • przełamywania barier w pierwszym kontakcie z klientem,
 • budowania trwałych więzi z klientem,
 • rozpoznawania i rozumienia osobowości klienta,
 • rozpoznawania swojego antagonisty komunikacyjnego,
 • stosowania argumentacji handlowej dostosowanej do stylu komunikacji klienta,
 • rozpoznawania i rozumienia własnych reakcji związanych z negocjowaniem,
 • radzenia sobie z siłą negocjacyjną klienta,
 • radzenia sobie z klientem o odmiennym charakterze i poglądach,
 • radzenia sobie z obiekcjami klienta i krytyką,
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem.

Program szkolenia:

1. FILARY PARTNERSKIEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

 • Ocena, Doradzanie, Generalizacja i inne bariery w komunikacji
 • Oceniający styl komunikowania się. Interpretowanie a fakty
 • Aktywne słuchanie
 • Flow wg. M. Cikszentmihalyi i jego automotywacyjny aspekt
 • Filary komunikacji asertywnej
 • Podmiotowość i przedmiotowość w relacji z klientem czyli jak rozmawiać po partnersku z trudnym partnerem

2. MOTYWACJA KLIENTA

 • Co motywuje ludzi do zakupu?
 • Jak najłatwiej demotywować klienta?
 • Strategia „wzbogacania życia klienta” w sprzedaży – studium przypadku Ikea i Apple

3. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W SPRZEDAŻY

 • Umawianie się na spotkania
 • Pokonywanie oporu recepcji przez telefon
 • Nieprzewidziane sytuacje podczas spotkań
 • Umiejętność nawiązywania relacji podczas spotkań
 • Psychologiczne podstawy wywierania pozytywnego wrażenia
 • Naturalność a sztuczność zachowania i reakcje klientów
 • Efekty wychodzenia z dialogu i kontrolowania siebie i innych
 • Twoja autoprezentacja podczas spotkań – informacja zwrotna

4. POZYTYWNA PERSWAZJA I JĘZYK KORZYŚCI

 • Modele perswazji wzmacniające relacje: reguła wzajemności i reaktancja
 • Język korzyści handlowych
 • Modele perswazji osłabiające relacje z klientem – język straty

5. ROZUMIENIE I ROZPOZNAWANIE OSOBOWOŚCI KLIENTA

 • Model typów komunikacyjnych C. G. Junga
 • Twój antagonista w komunikacji
 • Dobór argumentacji do typu komunikacji klienta
 • Co motywuje do zakupu i działania poszczególne typy
 • Czego unikać w komunikacji z poszczególnymi typami
 • Dostrzeganie różnic osobowości. Akceptowanie inności

6. TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ

 • Twoje najtrudniejsze sytuacje w sprzedaży
 • Trudne postawy klientów – studium przypadku
 • Diagnozowanie własnych zachowań i emocji w relacji z klientem
 • Twój styl sprzedaży – informacja zwrotna

7. SPOSOBY NA KRYTYKĘ I OBIEKCJE KLIENTA

 • Cel krytyki i obiekcji
 • Twoje emocje podczas krytyki
 • Narzędzia komunikacyjne sprzyjające budowaniu dobrego klimatu
 • Obrona przed atakiem i ujawnianie intencji drugiej strony
 • Klaryfikacja komunikatów niejasnych
 • Przekształcanie obiekcji na pozytywy