TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Dostępne terminy:

 • 14 listopada 2018r.

Miejsce: Warszawa.

Techniki sprzedaży, które opanujesz w trakcie szkolenia spowoduję że Twoja sprzedaż i rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesjonalne. Szkolenia handlowców są już nieodłącznym elementem ich pracy. Niewątpliwie obecna sytuacja rynkowa to era klienta. Przy dużej podaży klienci mogą swobodnie wybierać dostawcę usług lub produktów.

Często decyzja klienta związana z wyborem konkretnej firmy podyktowana jest względami emocjonalnymi i zależy od profesjonalizmu i znajomości techniki sprzedaży.
Zapraszamy na szkolenia handlowców (również ich przełożonych), którym zależy na prowadzeniu efektywnych działań i realizacji celów sprzedażowych.

Cele szkolenia:

Podstawowym celem szkolenia Techniki Efektywnej Sprzedaży jest przeanalizowanie procesu sprzedaży oraz pogłębienie wiedzy z zakresy technik efektywnej sprzedaży.

Dzięki przekazanej wiedzy oraz warsztatowej formie szkolenia handlowcy, którzy wezmą w nim udział:

 • Rozwiną umiejętności postrzegania sytuacji z perspektywy klienta i jego potrzeb.
 • Udoskonalą zdolności związanych z prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej.
 • Poznają techniki profesjonalnej prezentacji handlowej.
 • Pogłębią wiedzę w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje trudne w kontakcie z klientem.

Program szkolenia:

1. PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – KLUCZOWY CZYNNIK WZMACNIAJĄCY POZYCJĘ HANDLOWCA

 • Analiza SWOT własnej oferty
 • Zdefiniowanie własnego potencjału wspierającego i zagrożeń
 • Analiza potencjalnych interesów klienta
 • Analiza konkurencji

2. PSYCHOLOGICZNY OBRAZ KLIENTA

 • 4 typy klientów
 • Potrzeby i cechy każdego typu
 • Sposób sprzedaży dla określonego typu klienta

3. DOSTOSOWANIE SIĘ W RELACJI Z KLIENTEM CZYLI I ETAP – OTWARCIE

 • Pierwsze wrażenie czyli dokonywanie podświadomej pierwszej oceny
 • Komunikacja niewerbalna czyli co mówi nasze ciało
 • Sposób rozmowy w „trudnej relacji”

4. RZECZYWISTE POTRZEBY KLIENTA A POTRZEBY EMOCJONALNE CZYLI II ETAP – ROZPOZNAWANIA POTRZEB

 • Zadawanie trudnych pytań jako sposób dochodzenia do sedna sprawy
 • Parafraza – metoda na skupienie uwagi i poprawne zrozumienie
 • Klaryfikacja czyli zadawanie pytań w celu konkretyzacji szczegółów
 • Emocjonalne potrzeby określonych typów klientów
 • Co sprawia że czujemy się szczęśliwi jako klienci?

5. PREZENTACJA PRODUKTU W INTERAKCJI Z KLIENTEM – III ETAP

 • Model – Cecha, Zaleta, Korzyść – sprzedawanie korzyści, a nie właściwości
 • Język straty – uświadomienie utraconych korzyści
 • Sztuka perswazji jak efektywnie przekonywać
 • Dobór korzyści do określonego typu klienta – odpowiedź na oczekiwania

6. RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI KLIENTA – IV ETAP

 • Emocje towarzyszące zastrzeżeniom
 • Techniki przyjmowania zastrzeżeń
 • Sposoby zbijania obiekcji – czyli skąd się biorą zastrzeżenia i jak je pokonać

7. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU DOBRYCH RELACJI Z KLIENTEM

 • Asertywna odmowa czyli skuteczny sprzeciw
 • Asertywne stawianie granic – sposób na obronę swojej osoby
 • Przejmowanie kontroli nad sytuacją

8. POZYTYWNA TRANSAKCJA HANDLOWA, CZYLI BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTAMI, CZYLI V ETAP ZAMKNIĘCIE

 • Zamykanie rozmów handlowych
 • Satysfakcjonujące klienta zakończenie sprzedaży