Techniki Efektywnej Sprzedaży

Termin:

8 listopada 2017 – Warszawa

Trener: Paweł Wojciechowski

Dzięki technikom sprzedaży, które opanujesz w trakcie szkolenia sprzedaż, Twoje rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesjonalne. Szkolenia handlowców, zwłaszcza te z zakresu technik sprzedaży, są już nieodłącznym elementem ich pracy. Niewątpliwie obecna sytuacja rynkowa to era klienta. Przy dużej podaży klienci mogą swobodnie wybierać dostawcę usług lub produktów.

Często decyzja klienta związana z wyborem konkretnej firmy podyktowana jest względami emocjonalnymi i zależy od profesjonalizmu handlowca i poziomu w jakim opanował on na szkoleniach skuteczne techniki sprzedaży.

Grupa docelowa szkolenia:

Szkolenie „Techniki Efektywnej Sprzedaży” rekomendujemy specjalistom ds. sprzedaży, handlowcom, przedstawicielom handlowym realizującym cele sprzedażowe w relacji w klientami indywidualnymi (BtC) i klientami biznesowymi (BtB). Kompetencje sprzedażowe kształcone i rozwijane w trakcie szkolenia znajdują zastosowanie przy sprzedaży tak produktów jak i usług.

 

 

Cele szkolenia:

Podstawowym celem naszego szkolenia z technik sprzedaży jest przeanalizowanie procesu sprzedaży, podniesienie umiejętności handlowych uczestników oraz pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania efektywnych technik sprzedaży.

Dzięki przekazanej wiedzy oraz warsztatowej formie szkolenia handlowcy, którzy wezmą w nim udział:

 • Podniosą swoje kompetencje w zakresie znajomości i stosowania skutecznych technik sprzedaży.
 • Rozwiną umiejętności postrzegania sytuacji sprzedażowej z perspektywy klienta i jego potrzeb.
 • Udoskonalą zdolności związane z prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej.
 • Poznają techniki profesjonalnej prezentacji handlowej.
 • Pogłębią wiedzę w zakresie prawidłowego reagowania na trudne sytuacje sprzedażowe w kontakcie z klientem.

 

Program szkolenia:

 

1. PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY – KLUCZOWY CZYNNIK WZMACNIAJĄCY POZYCJĘ HANDLOWCA

 • Analiza SWOT własnej oferty
 • Zdefiniowanie własnego potencjału wspierającego i zagrożeń
 • Analiza potencjalnych interesów klienta
 • Analiza konkurencji

2. PSYCHOLOGICZNY OBRAZ KLIENTA

 • 4 typy klientów
 • Potrzeby i cechy każdego typu
 • Sposób sprzedaży dla określonego typu klienta

3. DOSTOSOWANIE SIĘ W RELACJI Z KLIENTEM CZYLI I ETAP – OTWARCIE

 • Pierwsze wrażenie czyli dokonywanie podświadomej pierwszej oceny
 • Komunikacja niewerbalna czyli co mówi nasze ciało
 • Sposób rozmowy w „trudnej relacji”

4. RZECZYWISTE POTRZEBY KLIENTA A POTRZEBY EMOCJONALNE CZYLI II ETAP – ROZPOZNAWANIA POTRZEB

 • Zadawanie trudnych pytań jako sposób dochodzenia do sedna sprawy
 • Parafraza – metoda na skupienie uwagi i poprawne zrozumienie
 • Klaryfikacja czyli zadawanie pytań w celu konkretyzacji szczegółów
 • Emocjonalne potrzeby określonych typów klientów
 • Co sprawia że czujemy się szczęśliwi jako klienci?

5. PREZENTACJA PRODUKTU W INTERAKCJI Z KLIENTEM – III ETAP

 • Model – Cecha, Zaleta, Korzyść – sprzedawanie korzyści, a nie właściwości
 • Język straty – uświadomienie utraconych korzyści
 • Sztuka perswazji jak efektywnie przekonywać
 • Dobór korzyści do określonego typu klienta – odpowiedź na oczekiwania

6. RADZENIE SOBIE Z OBIEKCJAMI KLIENTA – IV ETAP

 • Emocje towarzyszące zastrzeżeniom
 • Techniki przyjmowania zastrzeżeń
 • Sposoby zbijania obiekcji – czyli skąd się biorą zastrzeżenia i jak je pokonać

7. SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU DOBRYCH RELACJI Z KLIENTEM

 • Asertywna odmowa, czyli skuteczny sprzeciw
 • Asertywne stawianie granic – sposób na obronę swojej osoby
 • Przejmowanie kontroli nad sytuacją

8. POZYTYWNA TRANSAKCJA HANDLOWA, CZYLI BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTAMI, CZYLI V ETAP ZAMKNIĘCIE

 • Zamykanie rozmów handlowych
 • Satysfakcjonujące klienta zakończenie sprzedaży

 

 

CENA: 390zł netto

Cena zawiera:
Szkolenie jednodniowe
Uczestnictwo w szkoleniu,
Materiały szkoleniowe – Podręcznik,
Materiały piśmiennicze,
Obiady w trakcie szkolenia,
Przerwy kawowe,
Certyfikat ukończenia szkolenia.

Thanks for installing the Bottom of every post plugin by Corey Salzano. Contact me if you need custom WordPress plugins or website design.

Print Friendly, PDF & Email
Share