TYPY KLIENTÓW W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA

Dostępne terminy:

 • 26 września 2018.
 • 21 listopada 2018.

Miejsce: Warszawa.

Wspólnym doświadczeniem osób zajmujących się sprzedażą i obsługą klienta jest przekonanie, że nie ze wszystkimi klientami da się rozmawiać w ten sam sposób. Z jednymi komunikacja układa się bardzo dobrze, klient i sprzedawca doskonale rozumieją się, mogą rozmawiać godzinami – „nadając na tej samej fali” szybko dochodzą do porozumienia. Z innymi klientami jest zupełnie odwrotnie, brakuje porozumienia i zrozumienia, handlowiec i klient są sobą zmęczeni i chcą jak najszybciej zakończyć rozmowę… najczęściej na niczym.

Dlaczego tak dzieje się?

Klienci reprezentują różne typy osobowościowe i charakterologiczne. Różnią się od siebie zachowaniami i sposobem komunikacji zupełnie odmiennie traktując handlowca czy specjalistę ds. obsługi klienta.
Rozpoznanie typu klienta przez handlowca i w dalszej kolejności przyjęcie odpowiedniej strategii sprzedaży bądź obsługi jest koniecznością, jeżeli chcemy myśleć o efektywnej komunikacji z klientem.

1. Jakie są typy i typologie klientów w sprzedaży i obsłudze?
2. Jakie są ich silne i słabe strony?
3. Jak efektywnie sprzedawać i obsługiwać różne typy klientów?

Na te trzy podstawowe pytania i kilka innych, znajdziesz odpowiedź biorąc udział w szkoleniu z typologii klienta „Typy klientów w sprzedaży i obsłudze klienta”

Szkolenie z typologii klientów polecamy:

 • Handlowcom zajmującym się sprzedażą bezpośrednią (spotkania, wizyty) lub pośrednią (telefon, email).
 • Specjalistom ds. obsługi klienta i pracownikom biur i obsługi klienta, salonów firmowych, sklepów i innych punktów handlowych.
 • Managerom zespołów handlowych i obsługi klientów.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat różnych typów klientów występujących w procesie sprzedaży i obsługi klienta.

Biorąc udział w szkoleniu „Typy klientów w sprzedaży i obsłudze klienta”:

 • Określisz swoją postawę wobec różnych typów klienta.
 • Poznasz źródła i podstawy różnych zachowań klientów.
 • Zdobędziesz wiedzę o różnych typologiach klientów stosowanych w sprzedaży i obsłudze klienta.
 • Będziesz umiał rozpoznawać i określać najczęstsze typy klientów.
 • Podniesiesz swoje umiejętności komunikacji sprzedażowej z różnymi typami klientów.
 • Nauczysz się dostosowywać swoją komunikację do różnych typów klientów.

Program szkolenia:

1. PO CO JEST KLIENT? KTO JEST KLIENTEM, JAKI JEST KLIENT?

 • Jakie zadania ciążą na kliencie i jakie korzyści nam daje?
 • Balans zadań do korzyści – i kto tu ma trudniej?
 • Spojrzenie na klienta z zupełnie innej perspektywy niż zawsze.
 • Czy lubimy tych, którym sprzedajemy? A jeśli nie, jak sprzedawać?

2. DIAGNOZA MOJEJ POSTAWY WOBEC OTOCZENIA I KLIENTA

 • Każdy ma swoją mapę i co to znaczy?
 • Dlaczego jednych lubimy a innych nie?
 • Jak walczyć z niechęcią do niektórych osób?
 • Mój klient. Fajny czy wredny?

3. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY ZACHOWAŃ KLIENTÓW

 • Potrzeby, motywy, postrzeganie, osobowość etc.
 • Czynniki kształtujące zaufanie
 • Jak to wykorzystać w komunikacji z klientem?

4. TYPOLOGIA KLIENTA WG RÓŻNYCH KONCEPCJI

 • Introwertycy, ekstrawertycy, sposoby komunikacji
 • Nastawienie na cel, nastawieni na relacje – sposoby komunikacji
 • Egoiści, altruiści – sposoby komunikacji
 • Potulni, nieprzytomni, agresywni – sposoby komunikacji

5. EFEKTYWNE PROCEDOWANIE SPRAW W KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

 • Nawiązanie kontaktu
 • Rozpoznanie sprawy – techniki umożliwiające lepsze zrozumienie klienta
 • Załatwienie sprawy
 • Zakończenie
 • Pożegnanie

6. RELACJE Z KLIENTEM

 • Na czym polega relacja z klientem i dlaczego jest ważna?
 • Jak nawiązywać relacje dokładnie takie, jakie potrzebuje klient, żeby był zadowolony
 • Różne sposoby nawiązywania relacji z klientem „na chwilę” i z klientem „długoterminowym”

7. RADZENIE SOBIE W SYTUACJI GDY RELACJA STAJE SIĘ TRUDNA

 • Przyczyny
 • Czynniki
 • Praca z trudnym klientem
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?