ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA

Dostępne terminy:

 • 28 września 2018.
 • 5 grudnia 2018.

Miejsce: Warszawa.

Największy odsetek utraconych szans sprzedaży wynika z braku lub niewłaściwego zamknięcia procesu sprzedaży. Symptomy braku zamknięcia sprzedaży (domknięcia klienta) to np.:

 • Dobrze przeprowadzone rozmowy handlowe, z których nic nie wynika.
 • Ciągnący się w nieskończoność proces podejmowania decyzji przez klienta.
 • Odkładanie decyzji i poszukiwanie alternatyw przez klienta.
 • Kolejne oferty pozostające „bez echa”.

Środkiem zaradczym jest wykształcenie u handlowców umiejętności domykania klienta i procesu sprzedaży i wyposażenie ich w skuteczne „techniki zamykania sprzedaży”. Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju szkolenie poświęcone wyłącznie zamykaniu sprzedaży. Podczas warsztatu pokażemy i przećwiczymy z handlowcami 10 technik zamykania sprzedaży.

Uczestnicy szkolenia:

Opierając się o naszą wiedzę i doświadczenie udział w szkoleniu rekomendujemy handlowcom, doradcom klientów, specjalistom ds. sprzedaży, przedstawicielom handlowym.

Cele szkolenia „Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta”:

Uczestnicy szkolenia:

 • Poznają i przećwiczą techniki zamykania sprzedaży.
 • Przypomną sobie etapy procesu sprzedaży i porównają skuteczność różnych modeli sprzedażowych.
 • Nauczą się odczytywać, właściwie interpretować i odpowiednio reagować na sygnały „gotowości do zakupu”.
 • Zdobędą wiedzę o zasadach podtrzymywania kontaktu z klientem i motywowaniu go do zakupu.
 • Zaplanują wykorzystanie zdobytych umiejętności i wiedzy w swojej pracy zawodowej.

Program szkolenia:

1. GŁÓWNE ETAPY PROCESU SPRZEDAŻY

 • Główne etapy procesu sprzedaży
 • Porównanie modeli sprzedaży na przestrzeni lat
 • Analiza mocnych stron handlowca i obszarów do poprawy
 • Zrozumieć klienta, czyli umysł a zachowanie
 • Rodzaje klientów

2. TECHNIKI ZAMYKANIA SPRZEDAŻY

 • „małe kroki”
 • „alternatywa”
 • „wyczerpanie możliwości”
 • „pośpiech promocyjny”
 • „finalna propozycja”
 • „próba produktu”
 • „możliwość zwrotu”
 • „metoda referencji”
 • „zamknięcie przygotowujące”
 • „nie przeszkadzaj”

3. WERBALNE I NIEWERBALNE SYGNAŁY KLIENTA

 • Wykorzystywanie pytań w zamykaniu sprzedaży
 • Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie

4. OCZEKIWANE ZACHOWANIE HANDLOWCA WZGLĘDEM KLIENTA

 • czyli wiedza
 • Umiejętności
 • Postawa
 • czyli jak po ludzku zdobyć zaufanie klienta

5. PODSUMOWYWANIE ROZMÓW Z KLIENTEM

 • Narzędzia handlowca
 • Podtrzymanie dialogu z klientem
 • Ustalenie ponownego terminu spotkania
 • Motywowanie klienta
 • Podziękowanie i kontakt posprzedażowy

6. KLIKA WSKAZÓWEK I PODSUMOWANIE

 • Wnioski grupowe i indywidualne
 • Co wykorzystasz dla siebie, czyli jaki będzie Twój pierwszy krok?